Andreea Soare, soprana luminoasă
Departe de România natală, tânăra soprană Andreea Soare își desenează destinul cu o disciplină de fier. O carieră deja strălucitoare pe marile scene ale Franței.

E luminoasă ca numele pe care îl poartă. Surâzătoare și caldă, soprana rămâne foarte lucidă în ceea ce privește destinul ei legat infalibil de țara lui Molière. «Franța m-a susținut întotdeauna și mi-a oferit cele mai frumoase experiențe profesionale», se confesează Andreea. O întâmplare fericită deoarece Franța a intervenit fortuit în acest destin cu alura unei povești a fraților Grimm. Chiar dacă destinul francez îi era deja oarecum pecetluit Andreea fiind născută într-o celebră zi de 14 iulie, când Hexagonul celebrează căderea Bastiliei.

Copilărie departe de părinți

În Râmnicu-Vâlcea, Andreea crește în casa bunicilor ei care veghează asupra ei ca doi îngeri păzitori, părinții divorțați construidu-și fiecare destinul depar-te de fata lor. Pasionată de muzică, Andreea urmează cursurile Scolii de Muzică din Râmnicu-Vâlcea unde studiază vioara, pianul și chitara. Își descoperă vocea dar încă nu îi bănuiește posibilitățile. Explorează repertoriul folk, muzică ușoară și muzică populară fără să își îndrepte atenția spre artă lirică. Pasiunea pentru canto se va con-tura în urmă participării la Festivalul Internațional de muzică francofonă «Chants, sons, sur scène» de la Baia-Mare în 2004. La 19 ani, Andreea obține marele premiu constând în pariciparea la festivalul «Francofolies» de la Rochelle. Pe malul Atlanticului, seduce juriul francez cu interpretarea hitului lui Lara Fabian «Je t’aime». I se remarcă posibilitățile vocale și din acel moment visul liric începe să prindă contur. La întoarcerea în țară, unul dintre organizatori îi trimite dosare de candidatură la trei Conservatoare din Franța. Întâmplarea face că singura legătură directă prin autobuz de la Râmnicu-Vâlcea să fie spre Strasbourg. Însoțită de eternul ei înger păzitor, bunica, se prezintă la examen cu un lied de Schubert. Din cei 65 de candidați este prima reținută, însă posibilitățile financiare ale bunicilor sunt limitate și costul școlarizării în Strasbourg este extrem de oneros. Victoria obținută la Strasbourg o determină pe bunica ei să facă appel la o emisiune TV pentru găsirea de fonduri. Rezultatul operațiunii este extrem de pozitiv. O alocație de 4000 de euro îi permite Andreei să se instaleze pe malurile Rhinului.

Povestea alsaciană

Alături de ea, bunica. Îi vegheza fiecare pas spre apogeul artistic. Intră la Conservatorul din Strasbourg în clasa de canto clasic sub îndrumarea profesoarei Marie-Madeleine Koebelé. În paralel, urmează cursurile Facultății de Muzicologie a Universității Marc Bloch. Experiențele acumulate în Alsacia sunt multiple, ca și prieteniile legate. Mai întâi în cadrul Coralei « ACOR » a Bisericii Ortodoxe Române din Strasbourg unde tânăra studentă este solistă. Apoi în sânul coralei gospel Ananias. Sute de concerte propuse în cadrul celor două grupuri îmbogățesc cv-ul Andreei în cei patru ani de studii la Conservatorul din Strasbourg. Câteva momente remarcabile se disting, precum recitalul Serii de Gală a Turului Franței în com-pania harpistei Pauline Haas, recitalul de muzică clasică și romanțe românești, în compania aceleași harpiste strasburgheze cu ocazia decernării premiului pentru literatură «Goncourt», recitalul prilejuit de inaugurarea noului sediu al Conservatorului din Strasbourg sau concertul susținut la Consiliul Europei cu ocazia Zilei Naționale a României. În aceeași perioadă, intervin și câteva colaborări marcante, în cadrul Filarmonicii din Strasbourg, Corul Operei Europene din Strasbourg sau Teatrul Le Maillon în piesa «Cargo Sofia». Nu-meroase premii încoronează parcursul sopranei, printre care Premiul I la Concursul Internațional de canto clasic organizat de UFAM (Uniunea Franceză a Artiștilor Muzicieni) la Paris.

În fața talentului incontestabil, profesorii o sfătuiesc să își continue carieră pe malurile Senei. Admisă la Conser-vatorul din Paris în 2008, Andreea își balizează destinul cu talent și disciplină. O asiduitate răsplatită pe deplin în martie 2011 când se prezintă la prestigioasa Operă Bastille pentru un post de soprană. Calitățile vocale o duc pe culme. Din cele 200 de soprane din lumea întreagă, Andreea este singura admisă. Un succes meritat și așteptat. De atunci, rolurile se succed. Donna Elvira a lui Mozart în opera Don Giovanni cu care câstigă Concursul Internaţional de Canto de Clermont-Ferrand, contesa din «Nunta lui Figaro» sau Alcina din opera eponimă.

În 2013, Andreea va îmbrăca rolul lui Clarice în opera «Il mondo della luna» de Joseph Haydn, rolul Silviei în opera «I isola disabitata» de același Haydn la Paris și în turneu în Grecia, precum și rolul Mariei Maddalena din oratoriul «La Resurrezione» de Friedrich Haendel. În 2014, Andreea Soare este invitata Operei din Toulon și Saint-Etienne pentru a interpreta rolul donnei Elvira din opera Don Giovanni, și respectiv, rolul nepoatei din opera «Peter Grimes» de Benjamin Britten.

În ciuda unei cariere conturate din ce în ce mai mult pe scena pariziană, Andreea revine în mod regulat în Alsacia, regiunea care i-a permis transformarea talentului în artă. Pe agenda ei intervin concerte la Mulhouse, Strasbourg sau Saverne, iar profesoara de canto de la Conservatorul din Strasbourg se deplasează la fiecare concert notabil al Andreei pe scenele pariziene. „Plăcerea de a reveni este intactă, iar regăsirea cu Alsacia este întotdeauna un moment de fericire”, explică zâmbind tânăra artistă. O poveste care abia incepe.Andreea Soare, la soprano lumineuse

traduit par Iuliana Salzani-Cantor
 
Loin de sa Roumanie natale, Andreea Soare se voue à une carrière promet-teuse à force d’une discipline de fer. Histoire d’un destin dont l’Alsace a façonné le visage.

Soare signifie soleil en Roumain. Sou-riante et chaleureuse, la soprano demeu-re très lucide quant à son destin inlas-sablement lié au pays qui a donné au monde Molière et Hugo. «La France m'a toujours soutenue et m'a offert les plus belles expériences professionnelles», confesse la jeune fille à la chevelure d’or et voix de rossignol. Et si la France est intervenue dans le destin de la soprano, ce n’est qu’un pur hasard digne des plus beaux contes de Grimm, même si la marque française fut quel-que sorte prédestinée lorsque Andreea naît un jour de grâce de 14 juillet 1985.

Une enfance loin des parents

En Roumanie à Ramnicu Valcea, Andreea grandit dans la maison de ses grands-parents. Ils veillent sur elle comme deux anges gardiens depuis que ses parents divorcés ont chacun refait leur vie loin de leur fille. Passionnée de musique, Andreea étudie le violon, le piano et la guitare. Elle découvre également sa voix, mais ne soupçonne pas encore son ampleur. Elle se contente d’explorer le répertoire folklorique roumain et la pop. Sans tutoyer l’art lyrique. La passion pour le bel canto se dévoilera suite à sa participation au Festival International de la Musique Française "Chants, sons, sur scène» à Baia-Mare en 2004. Elle a 19 ans et obtient le grand prix du festival, soit un moment privilégié aux Francofolies de La Rochelle. Sur la rive de l'Atlantique, elle séduit le jury français dans l’interprétation du single «Je t’aime» de Lara Fabian. Le rêve lyrique commence à prendre contour lorsque l’un des organisateurs lui suggère de postuler à l'un des conservatoires français. De retour en Roumanie, elle décide de tenter sa chance. Depuis sa ville natale le seul bus qui peut la relier à la France s’arrête à Strasbourg. Et Strasbourg ce sera. Accompagné de son éternel ange gardien, sa grand-mère, elle passe l’examen sur un lied de Schubert. Elle sera la première retenue sur 65 candidats, mais les possibilités financières des grands-parents sont limitées et le coût de la scolarité à Strasbourg s’avère onéreux. Le rêve semble se briser, mais c’était sans compter sur la ténacité de sa grand-mère qui, via une émission de télévision, réussit à rassembler 4000 euros pour un nouveau départ.

L’histoire alsacienne

Avec sa grand-mère qui veille sur chaque étape vers le sommet, Andreea entame une nouvelle vie. Elle entre au Conservatoire de Strasbourg dans la classe de chant classique sous la direc-tion de Marie-Madeleine Koebelé. Parallèlement, elle suit les cours de la Faculté de musicologie de l'Université Marc Bloch. Les expériences alsaciennes se font nombreuses, comme les amitiés. D'abord au sein de la chorale «ACOR» de l’Eglise orthodoxe roumaine à Strasbourg dont la jeune étu-diante est la soliste. Puis «Ananias», une chorale gospel. Des centaines de concerts enrichissent le curriculum vitae d’Andrea. Parmi les plus notables, le récital lors de la soirée de Gala du Tour de France en compagnie de la harpiste Pauline Haas, le récital de musique classique et musique roumaine en compagnie de la même harpiste lors de la remise du Prix Goncourt ou le concert occasionné par l’inauguration du nouveau bâtiment du Conservatoire de Strasbourg. A la même époque, elle collabore ponctuellement avec l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, l’Opéra du Rhin et le Théâtre du Maillon dans le cadre du projet «Cargo Sofia». De nombreuses récompenses couronnent déjà le parcours de la jeune soprano, dont notamment le Premier Prix au Concours International de Chant organisé par l'UFAM classique (Union française des artistes musiciens) à Paris.

Face à son indéniable talent, les enseignants l’encouragent à poursuivre ses études sur les rives de la Seine. Admise au Conservatoire de Paris en 2008, Andreea balise son destin avec talent et discipline. Et la récompense ne se fera pas attendre. En mars 2011, elle postule pour un poste de soprano à l’Opéra Bastille. La concurrence est rude, une place pour 200 soprani. Ses qualités vocales font mouche. Elle sera la seule sélectionnée. Un succès mérité et attendu. Depuis, les rôles se succèdent mais ne se ressemblent pas. Donne Elvire dans Don Giovanni de Mozart, un rôle qui fera d’elle la gagnante du Consours International de Chant de Clermont-Ferrand, puis la comtesse dans «Les Noces de Figaro» ou Alcina dans l'opéra éponyme.

En 2013, Andreea endossera le rôle de Clarice dans l'opéra «Il mondo della luna» de Joseph Haydn, le rôle de Silvia dans l'ouvrage "I Isola disabitata" du même Haydn et celui de Marie-Madeleine de l'oratorio «La Resurre-zione» par Friedrich Haendel. En 2014, Andreea sera l’invitée de l’Opéra de Toulon et de Saint-Etienne où elle incarnera Donne Elvire dans Don Giovanni, et respectivement, la nièce de l'opéra «Peter Grimes» de Benjamin Britten.

Mais, malgré une carrière menée tambour battant sur les rives de la Seine, les retrouvailles avec l’Alsace demeurent toujours très fortes. Elle garde toujours une affection particulière pour cette région qui l’a vue se muer de chrysalide en papillon éblouissant. Elle assure régulièrement des concerts à Mulhouse, Strasbourg ou Saverne et son professeur de chant au Conservatoire de Strasbourg se déplace aux concerts notables d'Andreea des scènes parisiennes.